Month: April 2007

The Good Shepherd – April 29, 2007

Psalm 23, John 10:22-30 April 29, 2007

Do You Love God? – April 15, 2007

Deuteronomy 6:4-9, John 21:1-19 April 15, 2007

NOW it Makes Sense – April 8, 2007 Easter

Luke 24:13-35 April 8, 2007 – Easter

The Strength of Endure – April 5, 2007 Maundy Thursday

Luke 22:1-23 April 5, 2007 – Maundy Thursday

It All Made Sense – April 1, 2007 Palm Sunday

Zechariah 9:9-10, Luke 19:28-44 April 1, 2007 – Palm Sunday

Top